Konferens rum

Mespil Hotel är den perfekta mötesplatsen i central Dublin för mindre möten, seminarium eller styrelse presentationer. Mespil Hotel har två konferenser rum; the Kavanagh Suite och Wilton Suite; vilka har moderna konferens tillbehörigheter, naturligt dagsljus och utsikt över Grand Canal.

Rummen

Mespil Hotel har de kompletta konferens rummen för mindre möten och seminarium med två konferenser rum med naturligt dagsljus för up till 20 delegater.